Veiligheid voorop!

Sinds september 2020 wint Frisia Zout BV zout van onder de Waddenzee, voor de haven van Harlingen. De grote bodemdalingsschotel die daardoor ontstaat geeft aan de rand, in de haven van Harlingen, nog 2 cm bodemdaling.

In 2014 vroeg de vereniging Oud Harlingen de gemeenteraad om niet aan de zoutwinning mee te werken 'totdat onomstotelijk vaststaat dat die geen bedreiging kan vormen voor het monumentale Harlinger erfgoed.' Toen die brief geen effect had organiseerde de vereniging een bijeenkomst met particuliere huiseigenaren, rentmeesters van kerken en plaatselijke, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties.

Dat overleg leidde tot de oprichting van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Doel van de nieuwe stichting is alle soorten schade te voorkomen: materiële schade aan panden, maar ook emotionele en psychische schade, bedrijfsschade én imagoschade aan Harlingen als monumentenstad.


Nieuws

08 juni 2023

Haaksbergen blijft bij weigering

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen stellen de gemeenteraad voor het eerdere standpunt, om te weigeren een 'Verklaring van geen bedenkingen' af te geven, te handhaven. Dat zou een einde maken aan de zoutwinning in de gemeente door zoutwinner Nobian, want voor het ministerie van EZK is zo'n Verklaring noodzakelijk om een concessie voor verdere winning af te geven.

Woordvoerder Jorn van der Meer van Nobian stelt dat geen schade door de zoutwinning te verwachten is. Maar Haaksbergen kampt nog met de effecten van de eerdere winning, zoals bodemdaling en diesellekkages. "Niet is geborgd dat geen sprake is van bodemdaling door het ontwikkelen van cavernes en het winnen van zout", schrijft het College van B en W. Wanneer de gemeenteraad instemt en de situatie niet verandert komt in Hengelo een van de grootste zoutfabrieken in Europa binnen twee jaar stil te liggen.

20 mei 2023

"Zorgen over schade" blijven

"In het Friese Harlingen wordt zout gewonnen en daardoor daalt de bodem", zo berichtte RTL Nieuws vanavond. "Bewoners maken zich daar zorgen over, want in Groningen hebben ze gezien hoe dat tot verzakkingen, scheuren en een hoop ellende kan leiden. Daarom doen ze nu zelf metingen, om in de gaten te houden of het misgaat. Maar dan moeten die metingen wel serieus worden genomen."

Mocht onverhoopt toch schade ontstaan, "dan willen ze de metingen gebruiken als bewijs", aldus de reportage. "Toch lijkt er een kink in de kabel te zitten. De Commissie Mijnbouwschade, die schade vergoedt, wil en mag het meetnet niet keuren. En dat zorgt voor onrust onder bewoners in Harlingen. Die zijn bang dat wanneer er daadwerkelijk schade komt in de toekomst, de metingen als 'onbruikbaar' worden gezien." Bekijk de nieuwsuitzending hier. Het item over Harlingen start vanaf 14:45.

17 mei 2023

"Een interessant gesprek voor รบ"

Van vele honderden schademeldingen wees de Commissie Mijnbouwschade de afgelopen jaren geen enkele toe. Ze erkent dat de huidige afspraken om burgers te ontzorgen onvoldragen zijn en dat schademelders zich "vaak heel verloren voelen", aldus commissielid Drijver vanochtend. De Commissie "worstelt daarmee" maar heeft geen intentie aan verbetering bij te dragen, bleek vandaag bij een kennismaking met de Vaste kamercommissie EZK. 

In een brief aan de kamercommissie zetten wij een aantal van de onvolkomenheden op een rijtje. Diverse Kamerleden zoals Caroline van der Plas (BBB) legden die vandaag voor. Sandra Beckerman (SP) vroeg de commissieleden op papier te zetten waar volgens de commissie nu de omissies zitten. Ook zij kreeg de bal terug: "Dat is een interessant gesprek voor u om te voeren met de staatssecretaris die de protocollen maakt." Een videoverslag van de bijeenkomst is hier te zien.

Klik hier voor meer nieuws