Veiligheid voorop!

Sinds september 2020 wint Frisia Zout BV zout van onder de Waddenzee, voor de haven van Harlingen. De grote bodemdalingsschotel die daardoor ontstaat geeft aan de rand, in de haven van Harlingen, nog 2 cm bodemdaling.

In 2014 vroeg de vereniging Oud Harlingen de gemeenteraad om niet aan de zoutwinning mee te werken 'totdat onomstotelijk vaststaat dat die geen bedreiging kan vormen voor het monumentale Harlinger erfgoed.' Toen die brief geen effect had organiseerde de vereniging een bijeenkomst met particuliere huiseigenaren, rentmeesters van kerken en plaatselijke, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties.

Dat overleg leidde tot de oprichting van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Doel van de nieuwe stichting is alle soorten schade te voorkomen: materiële schade aan panden, maar ook emotionele en psychische schade, bedrijfsschade én imagoschade aan Harlingen als monumentenstad.


Nieuws

15 september 2021

Waarborgfonds blijft vraagpunt

Wie betaalt mijnbouwbouwschade wanneer de veroorzaker er niet meer is? Schade-op-termijn is allesbehalve denkbeeldig, zo bleek decennia nadat de steenkoolwinning in Limburg stopte. Voor dit soort situaties stortten olie-, gas-, zout- en opslagbedrijven € 250.000 in een landelijk Waarborgfonds. De SBHH vindt dit bedrag onvoldoende om als burger gerust te kunnen zijn dat alle eventueel na-ijlende schade in de toekomst vergoed kan worden. 

Leden van de vaste commissie EZK bevroegen minister Blok hierover na een brief van de SBHH. De minister: "De regeling is dat als het fonds leeg dreigt te raken, de exploitanten bij moeten gaan storten." Daarmee ging hij echter voorbij aan de kern: wat, als die bedrijven niet meer aanspreekbaar omdat ze zijn gestopt, overgenomen of failliet gegaan?

02 september 2021

Robuust fonds voor mijnbouwschade

In gesprek met de SBHH toonde minister Stef Blok zich gisteren ontvankelijk voor het pleidooi een robuust landelijk schadefonds te vormen, als 'achtervang' voor onvoorziene mijnbouwschades. In Kerkrade bijvoorbeeld ontstond recent schade aan huizen, hoewel de steenkoolwinning er al in 1974 stopte. De SBHH wil dat olie-, gas- en zoutbedrijven al tijdens de winning een schadefonds vullen. Zo wordt voorkomen dat de Staat c.q. de burger later voor zulke na-ijlende schades moet opdraaien.

Ook pleitten we bij minister Blok voor een Gebiedsfonds in elke winningsvergunning, naar analogie van Ternaard (60 miljoen bij 10 jaar gaswinning) en Groningen (zoutwinner Nedmag). De minister liet blijken ook in zo’n afspraak wel iets te zien. De SBHH blijft met het ministerie van EZK in gesprek om deze en andere punten verder concreet te maken.

28 augustus 2021

In gesprek met minister Blok

Minister Blok van Economische Zaken en Klimaat brengt komende week een tweedaags werkbezoek aan het Waddengebied. Op Schiermonnikoog veroorzaken de plannen om het oostelijke kweldergebied van het eiland van noord naar zuid te doorgraven om een stroomkabel naar de Eemshaven te kunnen leggen veel onrust bij de bewoners.

Woensdag gaat de minister op bezoek bij Frisia Zout, waar gesproken wordt over de zoutwinning die het bedrijf afgelopen jaar onder de Waddenzee startte. Bij die gelegenheid zal de SBHH met de minister spreken over de Pilot Harlingen als voorbeeld van het nieuwe veiligheidsdenken. 

Foto: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=363168

Klik hier voor meer nieuws