Veiligheid voorop!

Sinds september 2020 wint Frisia Zout BV zout van onder de Waddenzee, voor de haven van Harlingen. De grote bodemdalingsschotel die daardoor ontstaat geeft aan de rand, in de haven van Harlingen, nog 2 cm bodemdaling.

In 2014 vroeg de vereniging Oud Harlingen de gemeenteraad om niet aan de zoutwinning mee te werken 'totdat onomstotelijk vaststaat dat die geen bedreiging kan vormen voor het monumentale Harlinger erfgoed.' Toen die brief geen effect had organiseerde de vereniging een bijeenkomst met particuliere huiseigenaren, rentmeesters van kerken en plaatselijke, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties.

Dat overleg leidde tot de oprichting van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Doel van de nieuwe stichting is alle soorten schade te voorkomen: materiële schade aan panden, maar ook emotionele en psychische schade, bedrijfsschade én imagoschade aan Harlingen als monumentenstad.


Nieuws

29 november 2022

Start bodemdaling gemeten

De twee permanente continue meetpalen op de Waddenzee laten inderdaad de voorspelde diepe bodemdaling zien, nu de zoutwinning is gestart. Dat schrijft de Auditcommissie van de Commissie voor de milieueffectrapportage naar aanleiding van het monitoringsrapport over 2021. De twee palen laten respectievelijk 3,3 en 5,9 millimeter daling zien: hoe dichter bij de caverne, hoe groter de daling. "Dat geeft vertrouwen dat er daadwerkelijk Pleistocene bodemdaling door zoutwinning gemeten wordt", schrijft de Commissie in haar rapport dat eerder deze maand al verscheen.

De Commissie is tevreden over Frisia's rapportage, maar adviseert wel om de aard en grootte van de onzekerheden bij het bepalen van de bodemdaling aan te geven. En: "Analyseer ook of de bodemdalingsvoorspelling overeen blijft komen met de werkelijke ontwikkeling."

29 november 2022

"Extra meetpunt bij Harlingen"

In haar advies over de monitoring in 2021 pleit de Auditcommissie van de Commissie voor de milieueffectrapportage er opnieuw voor een extra pleistoceen meetpunt voor de kust van Harlingen te plaatsen. Vorig jaar was er dezelfde oproep.

De Auditcommissie vraagt zich af "of het ontbreken van een Pleistoceen meetpunt aan de zuidelijke rand van de bodemdalingsschotel de bodemdalingsprognose niet (of nauwelijks) beïnvloedt. Het gaat namelijk om een samengestelde schotel veroorzaakt door bodemdaling boven verschillende cavernes." De SBHH vroeg al vaker om extra meetpunten, dus ondersteunt dit pleidooi.

Ook van andere metingen wil de Commissie de nauwkeurigheid graag vergroten. Ze pleit daarom voor contact daarover met Rijkswaterstaat en een koppeling met nieuwe zogenoemde 'vaklodingen'. 

25 november 2022

Hoger waterpeil tegen verzakking

Door de aanhoudende droogte dreigen honderdduizenden huizen in Nederland te verzakken, óók in de kleigebieden in Noord-Friesland. Volgens het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek neemt funderingsschade snel toe. Het kwetsbaarst zijn huizen die niet op betonnen palen of een betonnen fundering zijn gebouwd - zoals de meeste panden in de Harlinger binnenstad.

Om de verzakking van huizen tegen te gaan wil het kabinet het waterpeil gaan verhogen. Het rijk werkt aan een plan van aanpak, samen met provincies en waterschappen. De peilverhoging houdt namelijk ook verband met de uitstoot van CO2, maar geeft ook hinder voor boeren: tractors en koeien kunnen slechter uit de voeten op nattere weilanden. Welke gevolgen de peilverhoging voor de gemeente Harlingen zou hebben is nog niet duidelijk.

Klik hier voor meer nieuws