Veiligheid voorop!

Sinds september 2020 wint Frisia Zout BV zout van onder de Waddenzee, voor de haven van Harlingen. De grote bodemdalingsschotel die daardoor ontstaat geeft aan de rand, in de haven van Harlingen, nog 2 cm bodemdaling.

In 2014 vroeg de vereniging Oud Harlingen de gemeenteraad om niet aan de zoutwinning mee te werken 'totdat onomstotelijk vaststaat dat die geen bedreiging kan vormen voor het monumentale Harlinger erfgoed.' Toen die brief geen effect had organiseerde de vereniging een bijeenkomst met particuliere huiseigenaren, rentmeesters van kerken en plaatselijke, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties.

Dat overleg leidde tot de oprichting van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Doel van de nieuwe stichting is alle soorten schade te voorkomen: materiële schade aan panden, maar ook emotionele en psychische schade, bedrijfsschade én imagoschade aan Harlingen als monumentenstad.


Nieuws

27 september 2022

Meer oog voor omgeving

Op 6 september was er een informatieavond over zoutwinning bij Haaksbergen. Zoutwinner Nobian acht het, net als Frisia Zout bij ons, onwaarschijnlijk dat er materiële schade kan ontstaan. Als zekerheid, ook voor als het bedrijf in de toekomst niet meer zou bestaan, stort Nobian echter toch € 1.000.000 als startkapitaal in een onafhankelijk garantiefonds. Elk nieuw winningsjaar komt daar 1 miljoen euro bij. 

Ten tweede biedt Nobian elke huiseigenaar een onafhankelijke bouwkundige schouw aan van een bureau naar keuze, zodat de eigenaar de staat van zijn eigendom vóór de zoutwinning zwart op wit heeft. Verder legt Nobian een micro-seismisch meetnet aan en stort het bedrijf per gewonnen ton zout een geldbedrag in een fonds voor de omgeving. Een stichtingsbestuur van omwonenden bepaalt de besteding van dit geld.

08 september 2022

Mijnbouwcommissie zegt af

De Commissie Mijnbouwschade kan maandag helaas niet bij het gesprek van de SBHH met staatssecretaris Vijlbrief zijn. Dat heeft het Ministerie van EZK de SBHH laten weten. Later dit jaar sluit de Commissie wel graag aan bij een eventueel vervolggesprek met bewoners in de regio, aldus het ministerie. 

Het bericht is teleurstellend, vindt de SBHH, omdat juist een eerder gesprek met de Commissie de directe aanleiding voor het gesprek vormt. "Onze vraag aan de Commissie is geweest de nulmetingen zoals de Pilot Harlingen die ontwikkelt nú te beoordelen op hun waarde als bewijs", zegt adviseur Chris Elsinga. "De Commissie kon ons noch aan tafel, noch in latere brieven duidelijk maken waarom dat niet kan. Het zou voor alle partijen goed zijn dat punt maandag op te lossen."

30 augustus 2022

Nulmetingen weer in discussie

De SBHH spreekt binnenkort in Den Haag over de nulmetingen zoals die in Harlingen worden uitgevoerd. "Naar mening van onze stichting en de Pilot Harlingen is een rechtsgeldige nulmeting een onmisbaar instrument om inwoners zekerheid en veiligheid te bieden bij eventuele mijnbouwschade, en eventuele schade snel te vergoeden", staat in de brief die voorafgaand aan het gesprek naar Den Haag is verzonden. "Op dit moment worden in Harlingen onder- en bovengrondse nulmetingen uitgevoerd, (...) gefinancierd door de plaatselijke, provinciale en landelijke overheid. Het verzoek is om deze nulmetingen, die door alle partijen gedragen worden (...), te erkennen."

Daarnaast wil de stichting onder meer dat funderingsschade vergoed gaat worden. Die is nu nog voor rekening van de bewoner.

Klik hier voor meer nieuws