Downloads

De zoutwinning heeft technische, wetenschappelijke, juridische, politieke en maatschappelijke kanten. Op al die terreinen onderhoudt de SBHH contacten: met deskundigen, toezichthouders, actiegroepen, politici, kenniscentra en tal van andere partijen. Hieronder vindt u documentatie van en correspondentie met hen; het meest actuele staat bovenaan. U kunt desgewenst filteren op organisatie:

 • EZK = Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • CM = Commissie Mijnbouwschade
 • Frisia = Frisia Zout BV
 • GH = Gemeente Harlingen
 • IMG = Instituut Mijnbouwschade Groningen
 • KEM = Kennisprogramma Effecten Mijnbouw
 • MR = Mijnraad
 • OVV = Onderzoeksraad voor Veiligheid
 • PF = Provincie Fryslân
 • RvS = Rechtbank/Raad van State
 • SBHH = Stichting Bescherming Historisch Harlingen
 • SodM = Staatstoezicht op de Mijnen
 • Tcbb = Technische commissie bodem beweging
 • TK = Tweede Kamer
 • UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
 • VM = Vermilion
 • VOH = Vereniging Oud Harlingen
 • WA = Waddenacademie
 • WF = Wetterskip Fryslân

Klik op een document om het te openen. 
Het overzicht is niet volledig. Wilt u méér weten, neem dan contact met ons op.


Filter op...01 maart 2024 - Programma Energiehoofdstructuur

Trefwoorden: EZK

15 november 2023 - Besluit EZK op bezwaar inzake gebruiksruimte gas- en zoutwinning

Trefwoorden: EZK, Frisia

27 juni 2023 - Modelling of cavern convergence and brine permeation after plug & abandonment of deep salt caverns

Trefwoorden: Frisia

27 juni 2023 - Modelling of cavern convergence and brine permeation after plug & abandonment of deep salt caverns - Nederlandse samenvatting

Trefwoorden: Frisia

16 mei 2023 - Input tbv Commissievergadering EZK 17 mei 2023

Trefwoorden: SBHH, CM, TK

06 april 2023 - Reactie EZK op notitie SBHH 14 december 2022

Trefwoorden: EZK, SBHH

21 maart 2023 - Jaarplan 2023 SodM

Trefwoorden: SodM

03 februari 2023 - Antwoord Tcbb aan SBHH betr validatie meetnet

Trefwoorden: Tcbb, CM

20 januari 2023 - Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

Trefwoorden: EZK, TK

20 januari 2023 - Contourennota aanpassing Mijnbouwwet - vergunningenoverzicht per activiteit

Trefwoorden: EZK, TK

12 januari 2023 - Informatievraag Mijnraad

Trefwoorden: SBHH, MR

06 januari 2023 - Woo-verzoek IMG

Trefwoorden: SBHH, IMG

22 december 2022 - Onderzoeksvraag zoutkruip KEM

Trefwoorden: KEM, SBHH

14 december 2022 - Gesprekspunten staatssecretaris Vijlbrief

Trefwoorden: EZK, SBHH

02 december 2022 - Reactie Commissie Mijnbouwschade op uitnodiging SBHH

Trefwoorden: CM, SBHH

21 november 2022 - Afwijzing SodM handhavingsverzoek Waddenvereniging

Trefwoorden: SodM, Frisia

17 november 2022 - Advies Auditcommissie MER betr Zoutwinning Waddenzee 2021

Trefwoorden: EZK, Frisia

15 november 2022 - Uitnodiging voor de technische leden van de Commissie Mijnbouwschade

Trefwoorden: CM, SBHH

21 juli 2022 - Brief Commissie Mijnbouwschade op brief SBHH 7 juli 2022

Trefwoorden: CM, SBHH

07 juli 2022 - Reactie SBHH op brief CM van 20 juni 2022

Trefwoorden: CM, SBHH

05 juli 2022 - Brief staatssecr Vijlbrief betr nulmeting Pilot Harlingen

Trefwoorden: EZK, TK, SBHH, CM

01 juli 2022 - Aanbod voor staatssecretaris Vijlbrief

Trefwoorden: SBHH, EZK

29 juni 2022 - Motie vreemd - GrienLinks-SP-50plus-PvdD-PvdA-FNP nulmeting zoutwinning

Trefwoorden: PF

27 juni 2022 - Vragen tbv Commissievergadering EZK 30 juni 2022

Trefwoorden: TK, SBHH

20 juni 2022 - Reactie Commissie Mijnbouwschade op brieven SBHH 2 - 8 en 16 juni

Trefwoorden: CM, SBHH

02 juni 2022 - Terugkoppeling gesprek Commissie Mijnbouwschade

Trefwoorden: SBHH, CM

21 mei 2022 - Samenvatting artikel Negotiating Salt Worlds

Trefwoorden:

21 mei 2022 - Negotiating salt worlds causation and material participation

Trefwoorden:

21 februari 2022 - Brief Commissie Mijnbouwschade

Trefwoorden: CM, SBHH

20 januari 2022 - KEM-rapport 18 - Kwalitatieve risico evaluatie van het lange termijn gedrag van afsluitingen in boorgaten

Trefwoorden: KEM, SodM

08 december 2021 - Advies Auditcommissie over monitoringsprogramma en nulmeting Zoutwinning Waddenzee

Trefwoorden: EZK, Frisia

02 november 2021 - Navraag KEM betreffende advies HadK

Trefwoorden: SBHH, KEM

02 november 2021 - Brief Commissie Mijnbouwschade

Trefwoorden: CM, SBHH

28 oktober 2021 - Meetplan Havenmond 2022

Trefwoorden: Frisia, SodM

28 oktober 2021 - Aanvullende metingen voor meetplan Havenmond 2022

Trefwoorden: EZK, Frisia, SBHH

15 oktober 2021 - Brief minister EZK betr beheer diepe ondergrond

Trefwoorden: EZK, TK

14 oktober 2021 - Staat van de sector voormalige steenkoolwinning

Trefwoorden: SodM

07 oktober 2021 - Presentatie KEM-onderzoek 17 - Overpressured caverns

Trefwoorden: KEM, SodM

12 september 2021 - Oproep vorming robuust schadefonds

Trefwoorden: SBHH, TK

28 juli 2021 - Oproep Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Trefwoorden: SBHH, GH

01 juli 2021 - Sodm - De effectiviteit van Hand aan de Kraan

Trefwoorden: TK, SodM

28 juni 2021 - Brief minister EZK betr evaluatie Hand aan de Kraan en zeespiegelscenario’s

Trefwoorden: EZK, TK

22 juni 2021 - Brief minister EZK betr voortgang afhandeling mijnbouwschade

Trefwoorden: EZK, CM, TK

21 juni 2021 - Ondergrondse Energieopslag in Nederland 2030-2050

Trefwoorden: EZK

17 juni 2021 - Advies Beheerautoriteit Waddenzee betr HadK

Trefwoorden: TK

27 mei 2021 - Overeenkomst landelijke behandeling mijnbouwschade zoutwinning

Trefwoorden: EZK, Frisia, CM

06 mei 2021 - Overeenkomst EZK-Frisia betr landelijke afhandeling schade

Trefwoorden: Frisia, EZK

08 januari 2021 - Advies De toekomst van Hand aan de Kraan - omgaan met onzekerheden

Trefwoorden: TK, EZK

29 december 2020 - Kerndilemma’s zorgplicht bij schade toekomstige mijnbouwactiviteiten

Trefwoorden: EZK

27 november 2020 - Reactie EZK op brief Waddenvereniging

Trefwoorden: EZK, Frisia, LVBW

23 november 2020 - Reactie Commissie Mijnbouwschade aan de SBHH

Trefwoorden: CM, SBHH

06 november 2020 - Verzoek Wetgevingsoverleg

Trefwoorden: SBHH, TK

01 november 2020 - Spoedeisende vraag Commissie Mijnbouwschade

Trefwoorden: SBHH, CM

01 november 2020 - Gesprek SBBH-Frisia met EZK en SodM

Trefwoorden: SBHH, EZK, SodM

01 november 2020 - Spoedeisende vraag Commissie Mijnbouwschade

Trefwoorden: CM, SBHH

30 oktober 2020 - Nadere reactie op geconsolideerde werkversie Instellingsbesluit

Trefwoorden: SBHH, EZK

08 oktober 2020 - Reactie SBBH op geconsolideerde werkversie instellingsbesluit

Trefwoorden: SBHH, EZK

07 oktober 2020 - Wijziging instemmingsbesluit winningsplan Havenmond

Trefwoorden: EZK, Frisia

08 september 2020 - Brief minister EZK aan TK betr stand van zaken zoutwinning

Trefwoorden: EZK, TK

01 september 2020 - Terugkoppeling SBHH gesprekken EZK 22-7 en 26-8

Trefwoorden: EZK, SBHH

24 augustus 2020 - Reactie EZK op commentaar SBHH betr concept schadeprotocol

Trefwoorden: EZK, SBHH

14 augustus 2020 - Reactie SBHH op regeling schade door zoutwinning

Trefwoorden: SBHH, EZK

24 juli 2020 - Ontwerp agenda waddengebied 2050

Trefwoorden: GH, PF, Frisia

08 juli 2020 - Raadsinformatiebrief voortgang schadeafhandeling en Pilot

Trefwoorden: GH

01 juli 2020 - Bodemdaling Statusrapport Vermilion Friesland-Drenthe-Overijssel

Trefwoorden: VM

30 juni 2020 - Brief minister EZK betr resultaat Kennisprogramma Effecten Mijnbouw 2017–2019

Trefwoorden: EZK, KEM

27 mei 2020 - Advies Auditcommissie MER herziene resultaten nulmeting

Trefwoorden: Frisia

15 april 2020 - Uitspraak RvS 201809906 waardedaling door mijnschade Kerkrade

Trefwoorden: EZK, RvS

20 maart 2020 - KEM onderzoeken 2017-2019 en 2020-2022

Trefwoorden: KEM, EZK

03 maart 2020 - Brief minister EZK aan TK betr advies Auditcommissie 2018

Trefwoorden: EZK, TK

26 februari 2020 - Motie PS Fryslân - Schaderegeling kleine gasvelden

Trefwoorden: PF

11 februari 2020 - KEM-onderzoek 17 Cavern-scale

Trefwoorden: KEM

11 februari 2020 - KEM-onderzoek 17 Micro-scale

Trefwoorden: KEM

11 februari 2020 - KEM-onderzoek 17 Samenvatting betr afsluiten cavernes

Trefwoorden: KEM

11 februari 2020 - KEM-onderzoek 17 Dome-scale

Trefwoorden: KEM

11 februari 2020 - KEM-onderzoek 17 Practical measures

Trefwoorden: KEM

11 februari 2020 - KEM-onderzoek 17 - Conclusions and Recommendations

Trefwoorden: KEM

05 januari 2020 - Terugkoppeling SBHH gesprek EZK 23 dec 2019

Trefwoorden: EZK, SBHH

19 december 2019 - Advies auditcommissie MER

Trefwoorden: Frisia

19 december 2019 - Brief SBHH aan EZK betr ontzorgen burgers en participatie in Pilot Harlingen

Trefwoorden: EZK, SBHH

19 november 2019 - Brief Wetterskip betr Samenwerkingsovereenkomst

Trefwoorden: WF

30 oktober 2019 - Brief SBHH aan SodM betr het ontzorgen van burgers

Trefwoorden: SodM, SBHH

11 september 2019 - Brief minister EZK aan TK nav Algemeen Overleg Mijnbouw 27 juni 2019

Trefwoorden: EZK, TK

10 juli 2019 - Brief minister EZK aan TK betr afhandeling mijnbouwschade na 30 jaar

Trefwoorden: EZK, TK

18 maart 2019 - Samenwerkingsovereenkomst

Trefwoorden: SBHH, Frisia, GH, PF

11 maart 2019 - Adhesiebetuiging Minister EZK betr Samenwerkingsovereenkomst

Trefwoorden: EZK

01 maart 2019 - Adhesiebetuiging SodM voor Samenwerkingsovereenkomst

Trefwoorden: SodM

21 december 2018 - Brief minister EZK aan TK nav toezeggingen Algemeen Overleg Mijnbouw 11 okt 2018

Trefwoorden: EZK, TK

06 november 2018 - Presentatie SBHH in gemeenteraad

Trefwoorden: GH, SBHH

23 oktober 2018 - Kaartje bodemdalingscirkels en meetpunten

Trefwoorden: Frisia

11 oktober 2018 - Verslag Algemeen Overleg Mijnbouw

Trefwoorden: SBHH, TK

04 oktober 2018 - Inbreng SBHH voor Algemeen Overleg Mijnbouw 11 oktober

Trefwoorden: SBHH, TK

28 september 2018 - Brief SBHH aan SodM betr stapeling mijnbouwactiviteiten

Trefwoorden: SodM, SBHH

27 september 2018 - Brief SBHH aan SodM betr gesprek 12 september

Trefwoorden: SodM, SBHH

19 september 2018 - Verzoek SBHH betr Algemeen overleg Mijnbouw 11 oktober

Trefwoorden: SBHH, TK

14 september 2018 - Statement gemeente Harlingen aan commissie EZK

Trefwoorden: GH, TK

12 september 2018 - Position paper Provincie Fryslan voor commissie EZK

Trefwoorden: PF, TK

12 september 2018 - Gespreksverslag overleg SBHH-KEM-SodM

Trefwoorden: KEM, SBHH, SodM

12 september 2018 - Informatie SBHH nav Raadscommissievergadering

Trefwoorden: GH, SBHH

11 september 2018 - Brief minister EZK aan Tweede Kamer betr landelijke schadeafhandeling

Trefwoorden: EZK, TK

06 september 2018 - Adhesie gemeente Harlingen voor SBHH

Trefwoorden: GH, SBHH

06 september 2018 - Advies Tcbb betr representatieve nulmeting aan gebouwen

Trefwoorden: Tcbb, EZK

06 september 2018 - Position Paper SBHH

Trefwoorden: SBHH, TK

29 augustus 2018 - Advies SodM betr gewijzigde zoutwinning Barradeel II

Trefwoorden: SodM, Frisia

17 augustus 2018 - Brief minister EZK aan TK betr risico's bij zoutwinning

Trefwoorden: EZK, TK

03 juli 2018 - Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven - Ingestorte caverne Barradeel

Trefwoorden: EZK, RvS

02 juli 2018 - Vervolggesprek Tcbb 4 juli 2018

Trefwoorden: Tcbb, SBHH

12 juni 2018 - Brief EZK aan SBHH betr verzoek nadere voorwaarden Winningsvergunning

Trefwoorden: EZK, SBHH

30 mei 2018 - Brief minister EZK aan TK nav advies Tcbb betr afhandeling mijnbouwschade

Trefwoorden: EZK, Tcbb, TK

22 mei 2018 - KEM-onderzoek 13a - Stringers in Salt as a Drilling Risk - TNO

Trefwoorden: KEM, SodM

15 mei 2018 - Handout Ministerie EZK - Staat van de sector zout Harlingen en Waadhoeke

Trefwoorden: SodM, EZK

15 mei 2018 - Rapport SodM Staat van de sector zout 2018

Trefwoorden: SodM

22 april 2018 - Verzoek SBHH aan SodM betr aanvullend advies winningsvergunning

Trefwoorden: SodM, SBHH

20 april 2018 - Informatie SBHH aan gemeenteraad betr ontwikkelingen zoutwinning

Trefwoorden: GH, SBHH

09 april 2018 - Verzoek SBHH aan Minister EZK betr voorwaarden winningsvergunning Frisia

Trefwoorden: EZK, SBHH

15 maart 2018 - Gespreksverslag overleg SBHH-KEM-SodM

Trefwoorden: KEM, SBHH, SodM

28 februari 2018 - Verkenning Tcbb van onafhankelijke afhandeling mijnbouwschade

Trefwoorden: EZK, Tcbb

16 februari 2018 - Brief SBHH aan Frisia betreffende meetnet

Trefwoorden: Frisia, SBHH

14 februari 2018 - Brief SBHH aan Ministerie EZK betr Pilot Harlingen

Trefwoorden: EZK, SBHH

26 januari 2018 - Brief Frisia aan SBHH betr schade door zoutwinning

Trefwoorden: Frisia, SBHH

24 januari 2018 - Brief SBHH aan KEM betr mogelijke onderzoeksvragen

Trefwoorden: KEM, SBHH

21 december 2017 - Brief SBHH aan IG SodM betr herhaald verzoek om contact

Trefwoorden: SodM, SBHH

17 december 2017 - Informatiebrief SBHH aan gemeenteraad

Trefwoorden: GH, SBHH

07 december 2017 - Brief SBHH aan Frisia

Trefwoorden: Frisia, SBHH

19 november 2017 - Brief SBHH aan politieke partijen ivm gemeenteraadsverkiezingen

Trefwoorden: GH, SBHH

14 november 2017 - Brief VOH aan SodM betr herhaald verzoek om gesprek

Trefwoorden: VOH, SodM

02 november 2017 - Brief gemeente Harlingen aan VOH

Trefwoorden: GH, VOH

20 oktober 2017 - Brief minister EZK aan TK betr kamervragen over zout- en gaswinningsschade

Trefwoorden: EZK, TK

01 oktober 2017 - Meetplan Havenmond

Trefwoorden: Frisia

11 september 2017 - Brief VOH aan SodM betr voorspelde bodemdaling

Trefwoorden: VOH, SodM

17 augustus 2017 - Brief VOH aan Frisia Zout betreffende formatietafel

Trefwoorden: Frisia, VOH

17 augustus 2017 - Oproep SBHH aan de formatietafel

Trefwoorden: TK

15 augustus 2017 - Brief VOH aan Frisia Zout betreffende nulmeting

Trefwoorden: Frisia, VOH

18 juli 2017 - Brief VOH aan gemeente Harlingen betr zorgen over zoutwinning

Trefwoorden: GH, VOH

11 juli 2017 - Verzoek VOH aan Tcbb om ondersteuning

Trefwoorden: VOH, Tcbb

01 maart 2017 - Uitspraak rechtbank Assen - Vergoeding immateriele schade Groningen

Trefwoorden: EZK, RvS

01 maart 2017 - Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid - Opvolging aanbevelingen

Trefwoorden: OVV

14 november 2016 - Brief minister EZK aan TK betr kamervragen over verlenging zoutwinning Frisia tot 2052

Trefwoorden: EZK, TK

16 september 2016 - Wijziging door EZK van instemmingsbesluit Frisia Zout ivm zeespiegelstijging

Trefwoorden: EZK, Frisia

19 april 2016 - Manifest Friese overheden

Trefwoorden: PF

26 maart 2016 - Aangepast Addendum Monitoringplan Zoutwinning

Trefwoorden: Frisia

11 januari 2016 - Brief gemeente Harlingen aan Tweede Kamer inzake bewijslast

Trefwoorden: GH, TK

09 december 2015 - Brief VOH aan Vaste Kamercommissie EZ betr onzekerheden bij zoutwinning

Trefwoorden: EZK, VOH, TK

02 december 2015 - Verzoek VOH aan TCBB om informatie

Trefwoorden: Tcbb, VOH

30 november 2015 - Brief VOH aan Frisia Zout omkering bewijslast

Trefwoorden: Frisia, VOH

30 november 2015 - Brief VOH aan minister Kamp betr aanbevelingen OVV

Trefwoorden: EZK, OVV

07 oktober 2015 - Advies RvS wijziging Mijnbouwwet

Trefwoorden: RvS, EZK

02 september 2015 - Uitspraak rechtbank Noord-Nederland - Vergoeding niet-fysieke schade

Trefwoorden: RvS

12 mei 2015 - Instemmingsbesluit EZ Winningsplan Havenmond

Trefwoorden: Frisia, EZK

01 februari 2015 - Aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid

Trefwoorden: OVV

01 februari 2015 - Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid - Veiligheid burgers bij gaswinning Groningen

Trefwoorden: OVV

14 januari 2015 - Brief Gemeente Harlingen aan minister Kamp

Trefwoorden: GH, EZK

01 januari 2015 - Advies RvS Omgekeerde bewijslast

Trefwoorden: RvS, EZK

16 september 2014 - Verzoek Oud Harlingen betr Verklaring van geen bedenkingen

Trefwoorden: GH, VOH

09 april 2014 - Aandachtspunten VOH voor de nieuwe gemeenteraad

Trefwoorden: GH, VOH

04 februari 2014 - Advies auditcommissie Opzet monitoring zoutwinning havenmond Harlingen

Trefwoorden: Frisia

08 oktober 2013 - Ontwerpinstemmingsbesluit EZ

Trefwoorden: EZK

19 juli 2013 - Advies Tccb betr winningsplan Havenmond

Trefwoorden: Tcbb, EZK, Frisia

27 juni 2013 - Advies SodM betr Harlingen Havenmond

Trefwoorden: SodM, Frisia

14 december 2012 - Geactualiseerd winningsplan Havenmond versie 4 5

Trefwoorden: Frisia, EZK

12 december 2012 - Meet- en regelprotocol Harlingen Havenmond

Trefwoorden: Frisia

31 oktober 2011 - Brief Frisia aan Provincie Fryslân betr Maatschappelijke plus.pdf

Trefwoorden: Frisia, GH, PF

22 februari 2011 - Advies Tcbb betr winningsvergunning Frisia Zout

Trefwoorden: EZK, Tcbb, Frisia

09 juli 2010 - Samenvatting Milieueffecten continuering zoutwinning NW-Fryslân

Trefwoorden: Frisia

09 juli 2010 - Milieueffecten continuering zoutwinning NW-Fryslan Deel A

Trefwoorden: Frisia

01 juli 2010 - Informatie bodemdaling door zoutwinning

Trefwoorden: Frisia

03 mei 2010 - MER-studie hydrodynamische effecten zoutwinning Waddenzee

Trefwoorden: Frisia