Veiligheid voorop!

Vanaf zomer 2020 wil Frisia Zout BV zout winnen van onder de Waddenzee, voor de haven van Harlingen. De grote bodemdalingsschotel die daardoor ontstaat geeft aan de rand, in de haven van Harlingen, nog 2 cm bodemdaling.

In 2014 verzoekt Oud Harlingen de gemeenteraad om niet aan de zoutwinning mee te werken 'totdat onomstotelijk vaststaat dat die geen bedreiging kan vormen voor het monumentale Harlinger erfgoed.' Als die brief geen effect heeft organiseert de vereniging een bijeenkomst met particuliere huiseigenaren, rentmeesters van kerken en plaatselijke, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties.

Dat overleg leidt tot de oprichting van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Doel van de nieuwe stichting is alle soorten schade te voorkomen: materiële schade aan panden, maar ook emotionele en psychische schade, bedrijfsschade én imagoschade aan Harlingen als monumentenstad.


Nieuws

18 december 2020

Eerste meetapparatuur geplaatst

Ingenieursbureau Antea startte deze week de aanleg van het Aanvullend Meetnet. Op de Rommelhaven werd op 17 meter diepte een waterpeilbuis op de stabiele pleistocene laag geplaatst. Op het Franekereind en de Zoutsloot kwamen ondiepere waterpeilbuizen en in de Fabrieksstraat een 'tiltmeter' die bodemdaling en scheefstand meet. 

Er komen nog andere meters bij de visafslag en in kelders van historische panden. Volgens bureau Holland Innovation Team, die het meetnet ontwierp, biedt de apparatuur samen met meetgegevens van het Wad voldoende houvast. Niettemin mikt de SBHH nog op extra meetpunten onder de kust, om bodemdaling tijdig te kunnen zien aankomen.

11 december 2020

SBHH in Oud Harlingen actueel

Momenteel publiceert de Harlinger Courant een serie artikelen over de verschillende werkgroepen die onder de vleugels van de vereniging Oud Harlingen actief zijn. Dat varieert van de redactie van het jaarlijkse Magazine via de werkgroep Archiefonderzoek tot de organisatie van de Lichtjestocht.

Voor omvangrijke dossiers richt de vereniging 'dochterondernemingen' op, zoals in 2015 de Monumentenstichting Harlingen voor de restauratie van de Grote en Kleine Sluis en de Singelbruggen. In 2017 werd onze Stichting Bescherming Historisch Harlingen de volgende loot aan deze stam. Lees hier het artikel dat vrijdag 11 december verscheen. (foto Joachim de Ruijter) 

03 december 2020

Aanleg Aanvullend Meetnet van start

In opdracht van Frisia Zout start Antea Group volgende week met de aanleg van het Aanvullend Meetnet in Harlingen. Op de Zoutsloot, de Rommelhaven en het Franekereind worden verschillende soorten waterpeilbuizen geplaatst. 

Verder worden diepe boringen gedaan om tiltmeters op het pleistoceen te plaatsen. Dit gebeurt op de camperparkeerplaats bij de Nieuwe Vissershaven en bij het plantsoen bij de Fabrieksstraat. Ook in kelders van twee historische panden komt meetapparatuur te staan. De levertijd van de benodigde tiltmeters is echter langer, zodat de plaatsing daarvan begin 2021 zal plaatsvinden.