Veiligheid voorop!

Vanaf zomer 2020 wil Frisia Zout BV zout winnen van onder de Waddenzee, voor de haven van Harlingen. De grote bodemdalingsschotel die daardoor ontstaat geeft aan de rand, in de haven van Harlingen, nog 2 cm bodemdaling.

In 2014 verzoekt Oud Harlingen de gemeenteraad om niet aan de zoutwinning mee te werken 'totdat onomstotelijk vaststaat dat die geen bedreiging kan vormen voor het monumentale Harlinger erfgoed.' Als die brief geen effect heeft organiseert de vereniging een bijeenkomst met particuliere huiseigenaren, rentmeesters van kerken en plaatselijke, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties.

Dat overleg leidt tot de oprichting van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Doel van de nieuwe stichting is alle soorten schade te voorkomen: materiële schade aan panden, maar ook emotionele en psychische schade, bedrijfsschade én imagoschade aan Harlingen als monumentenstad.


Nieuws

27 november 2020

EZK: winningsvergunning voldoet

Minister Wiebes schrijft de Tweede Kamer dat de winningsvergunning van Frisia volstaat. De Waddenvereniging wilde een herziening nu de winning ca. 260 m van de geplande plek plaatsvindt. "Er is echter met een onzekerheidsband aangegeven waar de caverne gevormd gaat worden", laat de minister weten. "Het Staatstoezicht geeft aan dat de nu gestarte caverne zich binnen deze onzekerheidsband bevindt. Derhalve is van een wijziging van het winningsplan geen sprake."

Frisia hoopt uit de caverne 16 miljoen ton zout te kunnen winnen. Dat zou wél een herzien winningsplan vragen, stelt de minister, omdat 8 a 10 miljoen ton is vergund. Lees de brief hier

25 november 2020

'Harlingen en het zout' terugluisteren

Inwoners, raadsleden en deskundigen kwamen 24 november aan het woord tijdens de RSH-uitzending 'Harlingen en het zout'. Voor de microfoon komen het eerste uur onder andere Wim Wildeboer (Wad'n Partij), Bartele Boersma (PvdA), Stephanie Geurtz (GroenLinks), burgemeester Sluiter, binnenstadbewoners Gerry Tichelaar, Willem Visser, Teatse Vogelaar en vele anderen. In het tweede uur bevraagt Simone Scheffer Frisia-directeur Durk van Tuinen, hydroloog Peter van der Gaag, veiligheidszone-bepleiter Nico Pellenbarg, Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht, EZK-beleidsmedewerker Mijnbouw Ruud Cino en Chris Elsinga van de SBHH. Luister alles terug via de site van de Pilot Harlingen.

24 november 2020

Pro-actieve inrichting Meetnet

Binnenkort gaat de landelijke Commissie Mijnbouwschade ook 'zoutschades' afhandelen. Gegevens van het Aanvullend Meetnet kunnen dan cruciaal zijn, menen de partners van de Pilot Harlingen. Daarom is de Commissie gevraagd welke gegevens het meest wenselijk zijn. 
Voorzitter Vogels laat weten nog geen meldingen van schade door zoutwinning te behandelen. "Daarnaast zien wij als onafhankelijke commissie geen rol voor ons weggelegd bij (zout)winningsplannen." De stichting gaat daarover nog graag met de Commissie in gesprek. De Pilot wil immers niet wachten tot schade ontstaat, maar alles juist van tevoren te regelen. Lees hier de brief van de Commissie Mijnbouwschade.