Over ons

Onze stichting wil de stad Harlingen behoeden voor schade. Onze ambitie is in goed overleg met betrokken partijen tot oplossingen te komen, waarbij de veiligheid van de stad en zijn bewoners centraal staan. Momenteel is vooral de bodemdaling door zoutwinning een zorg. In de nabije toekomst zouden ook autonome bodemdaling, veranderingen van het waterpeil of bijvoorbeeld geothermie een punt van aandacht kunnen worden.

Uitgangspunt wat betreft de zoutwinning is een motie met eisen, die tijdens de Najaarsvergadering van Oud Harlingen van 17 november 2017 met overweldigende meerderheid is aangenomen:

 1. Aanleg van een ‘state of the art’-meetnet
 2. Een veiligheidszone door buitendijkse meetpunten
 3. Toepassing van het ‘Hand aan de kraan’-principe
 4. Een afdoende schadefonds voor alle soorten schade
 5. Omgekeerde bewijslast in het Harlinger zoutwingebied
 6. Adequate communicatie als rond de N31

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Jarig Langhout (voorzitter)
 • Hans Otten (secretaris)
 • Henk de Jong (penningmeester)
 • Jolanda Walta (lid; afgevaardigde Oud Harlingen)
 • Marga Funk (lid)
 • Bianca Hiemstra (lid)

Adviseur van de stichting is Chris Elsinga.

De stichting is opgericht op 4 januari 2018 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70546541. Ons rekeningnummer is NL22 INGB 0009 3183 17 t.n.v. de Stichting Bescherming Historisch Harlingen.